Jaký je rozdíl mezi Google Analytics a Google Analytics 4

Google Analytics (GA) a Google Analytics 4 (GA4) představují dva různé přístupy k analýze dat na webu, přičemž GA4 je novější a modernější platforma.

Hlavní rozdíly GA a GA4

01

Model sběru dat

  • Tradiční Google Analytics (Universal Analytics): Využívá model založený na sezeních a stránkách. Sezení se skládá z řady interakcí uživatele s webem v určitém časovém okně.

  • Google Analytics 4: Zaměřuje se na události a uživatelské interakce. Každá interakce je zaznamenána jako událost, což poskytuje flexibilnější a podrobnější pohled na uživatelské chování.

02

Měření mezi platformami

  • Tradiční Google Analytics: Primárně se zaměřuje na sledování desktopových a mobilních webů.
  • Google Analytics 4: Navrženo pro sledování napříč různými platformami, včetně mobilních aplikací a webových stránek, což umožňuje lepší porozumění cestám uživatelů napříč různými zařízeními a platformami.

03

Inteligence a reporting

  • Tradiční Google Analytics: Nabízí standardní reporty, které jsou předdefinované a mohou být omezené ve flexibilitě.
  • Google Analytics 4: Poskytuje pokročilejší možnosti reportingu s větší flexibilitou a integrací umělé inteligence pro lepší pochopení trendů a predikcí chování uživatelů.

04

Soukromí uživatelů

  • Tradiční Google Analytics: Má omezenější nástroje pro správu soukromí uživatelů.
  • Google Analytics 4: Lépe se adaptuje na současné a budoucí regulace soukromí (jako GDPR a CCPA), nabízí lepší nástroje pro správu dat a anonymizaci uživatelských informací.

05

Flexibilita a přizpůsobení

  • Tradiční Google Analytics: Má omezenější možnosti přizpůsobení ve sběru dat a reportingu.
  • Google Analytics 4: Poskytuje větší flexibilitu v definování a měření událostí, což umožňuje lepší přizpůsobení datového modelu potřebám konkrétního webu nebo webové či mobilní aplikace.

Závěr

Google Analytics 4 představuje evoluci v analytice webových dat, která reaguje na měnící se digitální prostředí, kladoucí větší důraz na soukromí uživatelů a potřebu integrace dat napříč různými platformami. GA4 je navrženo tak, aby bylo flexibilnější a robustnější v porovnání s tradičním Google Analytics.

10 rad, jak nastavit
Google Analytics 4 pro váš web

Vytvoření účtu a vlastnosti GA4: Pokud ještě nemáte účet Google Analytics, začněte jeho vytvořením. Pokud již účet máte, přejděte na administrátorskou stránku a vytvořte novou vlastnost GA4.

Nastavení datového streamu: V rámci vlastnosti GA4 nastavte datový stream pro váš web. Tímto způsobem získáte měřicí ID a kód, který budete potřebovat pro sledování vašeho webu.

Implementace sledovacího kódu: Implementujte sledovací kód GA4 (gtag.js) na váš web. Můžete ho přidat ručně do HTML vašeho webu nebo použít Google Tag Manager pro jeho snadnější správu.

Nastavení cílů a událostí: V GA4 jsou události klíčové pro sledování interakcí uživatelů. Nastavte vlastní události a konverze, které chcete sledovat, jako jsou kliknutí na tlačítka, odeslání formulářů či dokončení nákupu.

Pravidelné kontroly a analýzy dat: Pravidelně kontrolujte shromažďovaná data a analyzujte je, abyste získali hlubší vhled do chování vašich uživatelů a efektivity vašeho webu.

Vzdělávání a aktualizace: GA4 je stále ve vývoji, takže je důležité se pravidelně vzdělávat o nových funkcích a aktualizacích. Můžete sledovat blogy, webináře nebo účastnit se kurzů, abyste zůstali v obraze o nejnovějších trendech a nejlepších praktikách.

Nastavení GA4 může být složité, ale tyto kroky vám pomohou začít a využívat plný potenciál tohoto nástroje pro analýzu vašeho webu.