- Prodejní a komunikační dovednosti

Školení pro obchodní zástupce, marketéry a lidi z vyššího managementu

Pro obchodníky, marketéry a pracovníky vyššího managementu je důležité absolvovat školení, která pokrývají široké spektrum dovedností, od technických znalostí po mezilidské kompetence. Zde jsou některé klíčové typy školení.

Prodejní dovednosti

- Techniky prodeje a vyjednávání

- Zákaznický servis a péče o zákazníky

- Řízení vztahů se zákazníky (CRM)

Marketingové dovednosti

- Digitální marketing, včetně sociálních médií, e-mailového marketingu a SEO (optimalizace pro vyhledávače)

- Content marketing a strategie obsahu

- Analýza dat a měření výkonnosti marketingových kampaní

Komunikační dovednosti

- Efektivní komunikace a prezentace

- Psaní obchodních textů a marketingových materiálů

Technologické dovednosti

- Ovládání klíčových marketingových a prodejních nástrojů (například Google Analytics, Salesforce a jiné software)

- Základy práce s daty a jejich vizualizace

Osobní rozvoj a management

- Školení v oblasti time managementu a organizace práce

- Leadership a vedení týmu

- Stresová odolnost a adaptace na změny

Právní a etické aspekty

- Základy obchodního práva a autorského práva v oblasti marketingu

- Etika v marketingu a prodeji

Při řešení krizových situací v oblasti obchodu a marketingu je důležité, aby zaměstnanci byli vybaveni relevantními dovednostmi a znalostmi. Následující seznam školení může pomoci obchodníkům a marketérům lépe zvládat krize a zlepšit připravenost firmy na nepředvídané události.

Řízení krizí

- Základy krizového managementu a plánování

- Identifikace a analýza rizik

- Komunikace během krize a řízení informací

Reputační management

- Strategie ochrany značky a reputace

- Řízení vnímání veřejnosti a reakce na negativní publicity

Právní aspekty krizového řízení

- Právní důsledky krizových situací

- Smluvní závazky a odpovědnost v krizových situacích

Digitální bezpečnost

- Zabezpečení dat a ochrana před kybernetickými útoky

- Základy kybernetické bezpečnosti a prevence úniku informací

Školení z psychologické odolnosti

- Techniky pro zvládání stresu a udržení mentální pohody

- Budování odolnosti týmu a podpora v krizových situacích

Mediální trénink a PR

- Efektivní komunikace s médii během krize

- Příprava tiskových zpráv a mediálních vystoupení

Strategické a taktické plánování

- Vytváření krizových plánů a scénářů

- Flexibilní strategie pro rychlou adaptaci na změny

Mezinárodní krize a kulturní rozdíly

- Přístupy k řízení krizí v různých kulturních kontextech

- Zvládání krizových situací s mezinárodním dopadem